Konsultation & Markarbeten i Östergötland – för både företag och privatpersoner 

Villkor för att få
ROT-avdrag

Information om avloppsanläggningar

Leverantörsfakturor skickas nedan


Ljungsgården Gräv & Transport AB arbetar främst i Linköping & Motala. Vi erbjuder grävtjänster och transporter av jord och grusmaterial - åt såväl företag som privatpersoner.

I verksamhetsområdet ingår bland annat: - Markarbeten Anläggningsarbeten, Gräva Grunder till Hus & Garage, Avloppsanläggningar & Enskilt avlopp - Husdränering - Tomtplanering - Poolgrävning - Snöröjning, Sandning och Sopning - Projektering & Konsultation inom mark & avlopp.