Tjänster


Maskinresurser

Vi har en mängd olika resurser, och ett stort kontaktnät för att kunna tillgodose kunden rätt maskiner till uppdraget. Vi erbjuder en modern maskinpark med maskinstyrning och maskinerna uppfyller dagens miljökrav.

Kontakta oss, för att se vad vi kan hjälpa er med!


Konsultation

Vi hjälper dig som kund, - företag eller privatperson, med projektering & planering av ditt projekt. Allt från förslag och lösningar vid tomtplanering till kontakt med kommun vi inrättande av ny avloppsanläggning.
Kontakta oss så hjälper vi dig med just ditt projekt!


Avlopp

Vi besitter lång erfarenhet av utbyggnad av olika avloppsanläggningar från anläggningar för ett hushåll, till större anläggningar. Vi är diplomerad entreprenör för installation av enskilt avlopp och har ett tätt samarbete med Baga.se  

För att underlätta för dig som kund kan vi även hjälpa dig med hela processen från ansökan till godkänd anläggning.


Grundarbeten

Vi kan hjälpa dig med ditt grundarbete antingen med enbart grävdelen, eller som totalentreprenad där vi samordnar olika entreprenörer (betong, el, vvs) och överlämnar en färdig grund till dig som kund.
Kontakta oss, så berättar vi mer!

- Villagrunder
- Tillbyggnadsgrunder
- Murar, kantstöd


Markarbeten

Markarbeten och erfarenhet kring det har länge varit kärnan i företaget. Nedan ser du ett urval av områden vi kan hjälpa er med.

- Tomtplanering
- Schaktarbeten
- Finplanering
- Plattläggning/asfaltering


Underhållsarbeten

Företaget har bedrivit underhållsarbeten i över 40år, vi hjälper dig som företag, samfällighet, eller privatperson med snöröjning, halkbekämpning och sopning!

- Snöröjning
- Sandning
- Sopning