Projekt


Ljungsgården

Vi har under åren samlat på oss stor erfarenhet inom grävarbeten, markarbeten och mindre entreprenader. På denna sida ser du ett urval av våra referensprojekt.


Avloppsanläggning

Vi har under många år arbetet med enskilda avlopp i olika storlekar. På bilderna ser ni en installation av en markbädd för ett hushåll.


Markarbeten

Borttagning av befintlig garagenedfart för installation av ny trappnedgång. 


Gjutning

Speciallösning för att kunna gjuta platta på svåråtkomlig plats. Här har vi schaktat, satt mur, gjort grund, gjutit och delvis återställt.


VA-Projekt

Här har vi genomfört inrättande av nytt kommunalt Vatten och Avlopp. Även samläggning av fiberkablar.
Vi hjälpte beställaren med:

-Projektering/dimensionering
-Planering
-Genomförande
-Samordning av Underentreprenörer
-Dokumentation