Välkommen till
Ljungsgården Gräv & Transport AB

Ljungsgården Gräv & Transport i Östergötland erbjuder Konsultation, Grävtjänster och Transporter
- åt såväl företag som privatpersoner.


 I verksamhetsområdet ingår bland annat:

- Mark- och anläggningsarbeten
- Husgrunder
- Avloppsanläggningar
- Husdräneringar 
- Rör & Kabelschakt 
- Jord- och grusmaterial
- Snöröjning Sandning och Sopning
- Projektering & Konsultation


Affärsidé & Vision

Vi vill inte konkurrera med priset, utan satsar istället på att utföra alla jobb med hög kvalitet. Våra kunder och beställare kan alltid känna sig säkra på att de får ett korrekt utfört arbete, inte billigast – men vi försöker att vara bäst! Därför vågar vi också lämna garanti på alla arbeten.

Ljungsgården Gräv & Transport AB, arbetar främst i Linköping och Motala kommun.
ISO 14001 & 9001 – certifierade, och alla medarbetare innehar yrkesbevis och rätt utbildning för gällande arbete.


Om företaget

Magnus Peterson blev egen företagare 1980, endast 20 år gammal, då han köpte en grävlastare och bildade MP Grävtjänst. Branschen befann sig då i en djup lågkonjunktur och många avrådde honom från att starta eget. Han kom dock igång snabbt och hösten 1981 började han köra för ett transportföretag i Linköping. Detta blev huvudsysslan i många år parallellt med jordbruksarbeten hemma på gården.

1987 blev Magnus medlem i Ögräf och 1990 beslutade han och hans fru Maritha att de skulle köpa föräldragården och bilda Ljungsgården Gräv & Transport AB. Sedan dess har turerna i jordbruksbranschen varit många och lönsamheten varierat. De beslutade sig för att utveckla företaget med fler ben att stå på.

Detta resulterade i att de utvecklade med tre lastbilar och fem grävmaskiner. Med affärside att arbete som underentreprenör åt etablerade byggföretag i Östergötland. Dessutom utvecklades företagets underhållningsområde med fem enheter i snöröjning och halkbekämpning. 

2013 omorganiserades företaget med ett större fokus på hållbara affärer, och långsiktiga kundrelationer byggda på förtroende och kvalitet. Med ett stort fokus på kvalite framför kvantitet. Företaget har utvecklat delen med konsumententreprenader, och mindre entreprenader i Östergötland. Samt företaget fortfarande driver jordbruket med inriktning på växtodling. 


Maskinentreprenörerna - ME

Ljungsgården har valt medlemskap i Maskinentreprenörerna, ME. Detta för att säkerställa kvalité i samtliga led, från rätt kollektivavtal till rätt egenkontroller och utbildningar på uppdragen, för att vi, och ni som kund ska känna er trygga!

"Medlemskapet i ME är en kvalitetsstämpel eftersom medlemsföretagen i ME omfattas av kollektivavtal om de har anställda medarbetare, samtidigt som de är registrerade och innehar F-skattsedel. Detta betyder trygghet och kvalitet för den som anlitar ett ME-företag." - me.se