Avlopp

En fastighetsägare byter kanske avlopp en gång under sin livstid. Det är olika aspekter som ska beaktas, många teknikval och flera leverantörer och fabrikat att välja på. Finns möjligheten att koppla till kommunalt avlopp eller behövs enskilt avlopp?


Vi besitter lång erfarenhet av utbyggnad av olika avloppsanläggningar från anläggningar för ett hushåll, enskilt avlopp, till större anläggningar med pumpstationer kopplade till enskild anläggning eller till kommunalt avlopp.

För att underlätta för dig som kund hjälper vi dig med hela processen från ansökan till godkänd anläggning.

Längre ned på sidan ser ni våra fyra steg hur vi tillsammans arbetar!


Information

Olika förhållanden kräver olika typer av anläggningar

- Antal hushåll som ska nyttja anläggningen
- Platsens förutsättningar, exempelvis jordarter och typografi
- Hög skyddsnivå ställer högre krav

Filmen nedan visar
- modern trekammarbrunn
- med eller utan pump
- markbädd
- infiltrationsbädd

 


Anläggning

Reningsverk eller Modern markbaserad rening (MMR)?
Definitionen för hög skyddsnivå innebär att både fosfor och kväve måste reduceras för att undvika övergödning. Det finns otaliga certifierade lösningar på den svenska marknaden som alla har testats för att klara kraven, men få accepteras av de lokala miljökontoren utan en efterföljande hygieniseringsbädd. Modern markbaserad rening klarar alltid alla krav samt hygieniseringen. Den är mest robust och enklast – finns det plats så är den ett självklart val!

Kostnad?
Det finns många reningsverk som är billiga i inköp. Men när de inte motsvarar de svenska kraven och förväntningarna kan det bli väldigt dyrt! Var noga med att kolla pris på serviceavtal, hur ofta slamtömning krävs och så vidare. Modern markbaserad rening kostar som ett välrenommerat reningsverk att anlägga, men låg energiförbrukning, minimal driftskostnad och lång livslängd ger en mycket prisvärd avloppsanläggning. Vid jämförelse med en traditionell bädd så åtgår betydligt mindre grävmassor och arbetstid. MMR ger en bättre totalekonomi och funktion.

Din familjs och grannarnas hälsa
Modern markbaserad rening har ett naturligt och säkert smittskydd som ger extremt låga utsläpp av bakterier. Det överträffar kraven på badvattenkvalitet. Det här är mycket viktigt då din och dina grannars hälsa påverkas om vatten från avloppsanläggningen når dricksvattentäkten.

De flesta reningsverk har betydligt högre utsläppsnivåer av bakterier. Därför krävs en efterföljande hygieniseringsbädd på minst tio kvadratmeter. Det resulterar i en betydligt högre kostnad.

För miljöns skull!
Genom att leda avloppsvatten via slamavskiljare till efterföljande infiltration så optimeras naturens förmåga att rena vattnet. Utan energikrävande system så sköter naturen själv att skadliga bakterier bryts ner och renat vatten återgår till kretsloppet. Det ger dig och familjen en totallösning för ett avloppsvatten där du med stolthet bidrar till bättre närmiljö och friskare hav.

Driftsäkerhet – hur länge håller systemet?
Minireningsverk har funnits på svenska marknaden i över 20 år och de tidiga versionerna behöver redan uppgraderas eller bytas. Ny teknik är bättre. 20–30 års livslängd är rimligt med förebyggande underhåll och serviceavtal. Moderna markbäddar och infiltrationer har en livslängd på 30–50 år – utan underhåll! När det är fysiskt möjligt, så är markbaserad rening enklast, säkrast och mest ekonomiskt!

Genom att skaffa en modern markbaserad avloppslösning från BAGA, tar du ansvar för miljön och för familjens och grannarnas hälsa. Du väljer den trygga och långsiktiga vägen med produkter som gör rent på riktigt. Du tänker lite längre – precis som vi.


Fyra steg för godkänd anläggning
Tryggt, Smidigt & Kostnadseffektivt

Steg. 1

Ta kontakt med en Entreprenör som har erfarnenhet av att projektera avloppsanläggningar. Entreprenören gör ett förslag, baserat på kundens önskemål kombinerat med Entreprenörens erfarenhet, som sedan skickas in för godkännande av Kommunen.


Steg. 2

Efter godkännande av kommunen finns ett förfrågningsunderlag. Det är först då Entreprenören kan räkna på vad anläggningen kommer att kosta.


Steg: 3

När kunden godkänt priset, och parterna skrivit kontrakt och kommit överens om genomförandetid, kan Entreprenören påbörja arbetet med den nya anläggningen.


Steg: 4

Under genomförandet har Entreprenören fotat och dokumenterat anläggningen. Materialet sammanställs och utförandeintyget skickas in in till kommunen av Entreprenören. Efter Kommunens godkännande är anläggningen klar för användning.


Ta kontakt med oss för att diskutera just din anläggning!