Avloppsanläggningar

Vi besitter lång erfarenhet av utbyggnad av olika avloppsanläggningar från anläggningar för ett hushåll, till större anläggningar. För att underlätta för dig som kund hjälper vi dig med hela processen från Ansökan till Godkänd anläggning.


Avloppsguiden.se

Information

Olika förhållanden kräver olika typer av anläggningar

-Antal hushåll som ska nyttja anläggningen
-Platsens förutsättningar, exempelvis jordarter och typografi
-Hög skyddsnivå ställer högre krav

 

 


Fyra steg för godkänd anläggning
Tryggt, Smidigt & Kostnadseffektivt

Steg. 1

Ta kontakt med en Entreprenör som har erfarnenhet av att projektera avloppsanläggningar. Entreprenören gör ett förslag, baserat på kundens önskemål kombinerat med Entreprenörens erfarenhet, som sedan skickas in för godkännande av Kommunen.


Steg. 2

Efter godkännande av kommunen finns ett förfrågningsunderlag. Det är först då Entreprenören kan räkna på vad anläggningen kommer att kosta.


Steg: 3

När kunden godkänt priset, och parterna skrivit kontrakt och kommit överens om genomförandetid, kan Entreprenören påbörja arbetet med den nya anläggningen.


Steg: 4

Under genomförandet har Entreprenören fotat och dokumenterat anläggningen. Materialet sammanställs och utförandeintyget skickas in in till kommunen av Entreprenören. Efter Kommunens godkännande är anläggningen klar för användning.


Ta kontakt med oss för att diskutera just din anläggning!